Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Gói thầu “Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

25/05/2018

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/03/2018

"Thiết bị phòng chống mã độc APT” thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Gói thầu “Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

01/02/2018

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Dự án: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

28/12/2017

Gói thầu “Thi công xây lắp” thuộc Dự án “Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

12/12/2017
Xem thêm
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Gói thầu “Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

31/07/2018

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Gói thầu: Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

03/05/2018

Gói thầu “Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam”

Gói thầu: Gói thầu “Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam”

06/04/2018

“Thiết bị phòng chống mã độc APT”

Gói thầu: "Thiết bị phòng chống mã độc APT” thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Gói thầu xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản Mobile

Gói thầu: Gói thầu Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile..

01/02/2018

Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Gói thầu: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

28/12/2017
Xem thêm