Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 3 “Cải tại và xây dựng mặt bằng lắp đặt phòng đo EMC 10m” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh”

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m..

21/03/2017

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tòa nhà Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho tòa nhà Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện

29/12/2016

Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 1 “Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m” thuộc dự án “Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh”

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m

22/12/2016

Mua sắm phần mềm hiệu chuẩn

Gói thầu: Mua sắm phần mềm hiệu chuẩn

04/10/2016

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị CNTT

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

14/03/2016

Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)”

Gói thầu: Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)

27/01/2016
Xem thêm