Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Di chuyển hệ thống ăng ten vệ tinh về Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Gói thầu:

31/10/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, lắp đặt bổ sung bộ điều khiển biến tần”

Gói thầu: Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, lắp đặt bổ sung bộ điều khiển biến tần”

06/10/2017

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A”.

Gói thầu: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A”

29/09/2017

Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

26/09/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 8d – Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành “Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội”

Gói thầu: Gói thầu 8d – Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

19/09/2017

Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

Gói thầu:

15/09/2017
Xem thêm