• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Vận hành và khai thác tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Dịch vụ làm sạch, an ninh, cung cấp và chăm sóc cây cảnh, quản lý, khai thác và vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.
Chủ đầu tư Cục Tần số vô tuyến điện