• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Dự án
Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A
Ngày tạo 29/09/2017
Loại hình dự án Các dự án đang đầu tư
Các gói thầu thuộc dự án: Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A