• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Gói thầu 8d – Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

19/09/2017

Thông báo mời thầu Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

15/09/2017

Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

15/09/2017

Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

08/09/2017

Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

03/08/2017

Linh kiện rời phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát tần số

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

19/07/2017

Thiết bị dự phòng cho hệ thống RS

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

19/07/2017

Dịch vụ làm sạch, an ninh, cung cấp và chăm sóc cây cảnh, quản lý, khai thác và vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Dự án: Vận hành và khai thác tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

12/07/2017

Thiết bị mở rộng kết nối mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

06/07/2017

Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

06/07/2017