• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Gói thầu Xây dựng phần mềm cấp phép và phần mềm hỗ trợ EMC phiên bản mobile..

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

03/11/2017

Gói thầu “Di chuyển hệ thống ăng ten vệ tinh về Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

31/10/2017

Thiết bị phòng chống mã độc APT

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/10/2017

Gói thầu “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa, lắp đặt bổ sung bộ điều khiển biến tần”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

06/10/2017

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A”

Dự án: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt lớp lam chống nắng phòng thang nâng xe ô tô mô đun A

29/09/2017

Cung cấp và lắp đặt biển tên các đơn vị thuộc kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

26/09/2017

Gói thầu 8d – Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

19/09/2017

Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

15/09/2017

Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

08/09/2017

Mở rộng phòng máy Modul A của hệ thống đỗ xe, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

03/08/2017