• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Gói thầu linh kiện phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018

Gói thầu máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018

Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát GRINTEK (GEW)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/09/2018

Gói thầu Máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

27/08/2018

Gói thầu “Quản lý vận hành toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

25/05/2018

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/03/2018

"Thiết bị phòng chống mã độc APT” thuộc Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

01/02/2018

Gói thầu “Tổ chức Hội nghị Vô tuyến khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 23 (AWG-23) tại Việt Nam”

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

01/02/2018

Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

Dự án: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt trạm kiểm soát, định hướng tần số HF” - Công trình “Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện Quốc gia”

28/12/2017

Gói thầu “Thi công xây lắp” thuộc Dự án “Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV - Cần Thơ”

Dự án: Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2017 của Cục Tần số vô tuyến điện

12/12/2017