• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

Dự án: Dịch vụ bản quyền tường lửa ứng dụng web

17/09/2019

Sửa chữa card DAQ trạm kiểm soát GEW tại Phong Điền

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

'Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II' và 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động thuộc' gói thầu 'Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II'

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Mua máy định hướng xách tay cho Trung tâm I, II và Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động thuộc gói thầu 'Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động'

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Linh kiện phục vụ việc sửa chữa các hệ thống kiểm soát

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

28/08/2019

Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

28/08/2019

Hệ thống cấp phép điện tử

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/12/2018

Hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (thời hạn 1 năm)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/12/2018

License cho 02 thiết bị tường lửa (thời hạn 02 năm)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

04/12/2018

Hệ thống phòng chống thư rác

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

04/12/2018