• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng đo EMC 10m

Dự án: Đầu tư hệ thống phòng đo EMC 10m tại thành phố Hồ Chí Minh

07/01/2016

Mua sắm linh kiện rời phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát cho toàn Cục

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

07/01/2016

Mua sắm thiết bị hội nghị truyền hình cho 10 điểm cầu

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

07/01/2016

Gia hạn bản quyền phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tường lửa ứng dụng (thời hạn 3 năm)

Dự án: Bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa ứng dụng, dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong thời hạn 3 năm

10/12/2015

“Thuê dịch vụ đón, tiễn khách và trang trí phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 tại Việt Nam”

Dự án: Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin Asean lần thứ 15 tại Việt Nam

08/11/2015

Thông báo mời thầu gói thầu số 19 – Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất

Dự án: Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội

04/11/2015

Bảo hiểm công trình

Dự án: Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện quốc gia.

27/10/2015

Mua 21 bộ máy tính để bàn

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2015

12/10/2015

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ thông tin

Dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

12/08/2015

Cung cấp và lắp đặt hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu thuộc dự án Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

Dự án: Trung tâm dữ liệu quản lý tần số

12/08/2015