• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Sửa chữa tổng đài điện thoại.

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

17/08/2020

Bảo dưỡng hệ thống thang máy Thyssen

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

28/07/2020

Lắp đặt 04 FCU làm mát phòng máy điều hòa

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

30/06/2020

Mua sắm máy thu kiểm soát cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

24/06/2020

Mua sắm 02 hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II, V

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

19/06/2020

Vận hành tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

19/06/2020

Lắp đặt biển Led

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

02/06/2020

Sơn sàn tầng hầm bãi đỗ xe khu B, C

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

29/05/2020

Bảo trì hệ thống cấp điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

29/05/2020

Sửa chữa hệ thống Access Control

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện

29/05/2020