• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 8d – Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành “Mở rộng trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện tại 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội”

Gói thầu: Gói thầu 8d – Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

19/09/2017

Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

Gói thầu: Thông báo mời thầu Xe Ô tô chuyên dùng (loại 02 cầu 07 chỗ)

15/09/2017

Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho hệ thống TCI model 735.

13/09/2017

Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

Gói thầu: Cải tạo sàn nâng kỹ thuật cho phòng sửa chữa và phòng hiệu chuẩn

08/09/2017

Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

Gói thầu: Các bộ lọc thông dải cho các băng tần di động và vệ tinh

08/09/2017

Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

Gói thầu: Thiết bị dự phòng cho ăng ten kiểm soát vệ tinh băng C, Ku

08/09/2017

Công khai kết quả gói thầu "Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên"

Gói thầu: Sửa chữa trạm kiểm soát tần số tại Điện Biên

25/08/2017

Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

Gói thầu: Thiết bị mở rộng mạng thông tin di động cho bộ giám sát SMU2012 và thiết bị cấp nguồn kèm theo

24/08/2017

Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

Gói thầu: Bộ giám sát điều kiện làm việc cho trạm kiểm soát

24/08/2017

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu " Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm"

Gói thầu: Máy đo và thiết bị hỗ trợ đo kiểm

17/08/2017