• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Gói thầu bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Gói thầu: Gói thầu bảo dưỡng điều hòa

20/11/2018

Gói thầu dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

16/11/2018

Gói thầu bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

15/11/2018

Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát Grintek (GEW)

Gói thầu: Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát GRINTEK (GEW)

12/11/2018

Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát R&S

Gói thầu: Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát R&S

12/11/2018

Gói thầu “Sửa chữa card DSP (SN: 0831008) trạm TCI Phú Yên”

Gói thầu: Gói thầu sửa chữa Card DSP (SN:0831008) trạm TCI Phú Yên

09/11/2018

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Linh kiện phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát”

Gói thầu: Linh kiện rời phục vụ việc sửa chữa hệ thống thiết bị kiểm soát tần số

10/10/2018

Gói thầu máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

Gói thầu: Gói thầu máy đo kiểm cáp và phân tích phổ cho các Trung tâm khu vực I, II, III, V, VI, VII

09/10/2018

Gói thầu máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV

Gói thầu: Gói thầu Máy thu V/UHF cho các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, IV

09/10/2018

Gói thầu bảo trì hệ thống thang máy Thyssen

Gói thầu: Gói thầu bảo trì hệ thống thang máy Thyssen

01/10/2018