• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo cục

Lãnh đạo Cục

Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Trung

Chức vụ: Cục trưởng

Ngày sinh: 05/06/1963

Quê quán: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 024.35564922

Email: ndtrung@rfd.gov.vn

Họ và tên: Bà Nguyễn Phương Anh

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Ngày sinh: 16/10/1969

Quê quán: Xuân Hoà, Nam Đàn, Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 024.35564927

Email: anhnp@rfd.gov.vn

Họ và tên: Trần Mạnh Tuấn

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Ngày sinh: 29/04/1967

Quê quán: Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 024.35564974

Email: tmtuan@rfd.gov.vn