• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Tôi đang sinh sống tại huyện ngọc hiển của tỉnh cà mau, và địa phương này hiện giờ chưa có sóng truyền hình số mặt đất. Xin cho biết khi nào địa phương này mới có sóng.

10/05/2019

Hỏi bởi: Phan văn ni

Câu hỏi khác