ASEAN Workshop on 5G Spectrum

HaNoi, 16 August 2019

Melia Ha Noi Hotel

Hội thảo về công nghệ vệ tinh tiên tiến/Workshop on Advances in Satellite Technologies

Ha Noi, 28 June, 2019

10th Floor, ARFM Office – 115 Tran Duy Hung, Ha Noi

Workshop On Spectrum Management For 5G & IoT

30 August 2018

Ballroom at 10th Floor of ARFM’s office – 115 Tran Duy Hung street, Ha Noi

The 23rd Meeting of the APT Wireless Group (AWG-23) ​

9 – 13 April 2018

Da Nang City, Socialist Republic of Viet Nam

APT PP18 - 2

30 January - 1 February - 2018

7th floor Melia Hotel - HaNoi - VietNam

Hội thảo quốc tế về Quản lý tần số đối với di động băng rộng và IoT - Workshop on Spectrum Management for Mobile Broadband and IoT

Ngày 08/6/2017

Hội trường tầng 10 tại Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Chương trình hội thảo Thông tin vệ tinh

Ngày 27 tháng 04 năm 2017

Hội trường Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Workshop on Spectrum regulatory for TV white space devices

19 - 20 Octorber 2015

Pullman Sai Gon Center Hotel, Ho Chi Minh City, Viet Nam

ITU International Satellite Symposium 2015 and Workshop on the Efficient Use of the Spectrum/Orbit Resource

29 September – 1 October 2015

Vinpearl Luxury Danang Hotel, Da Nang City, Vietnam

Xem thêm

Workshop on Spectrum regulatory for TV white space devices

19 - 20 Octorber 2015

Pullman Sai Gon Center Hotel, Ho Chi Minh City, Viet Nam

ITU International Satellite Symposium 2015 and Workshop on the Efficient Use of the Spectrum/Orbit Resource

29 September – 1 October 2015

Vinpearl Luxury Danang Hotel, Da Nang City, Vietnam

Xem thêm

Hội thảo quốc tế về Quản lý tần số đối với di động băng rộng và IoT - Workshop on Spectrum Management for Mobile Broadband and IoT

Ngày 08/6/2017

Hội trường tầng 10 tại Trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Chương trình hội thảo Thông tin vệ tinh

Ngày 27 tháng 04 năm 2017

Hội trường Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Xem thêm

ASEAN Workshop on 5G Spectrum

HaNoi, 16 August 2019

Melia Ha Noi Hotel

Hội thảo về công nghệ vệ tinh tiên tiến/Workshop on Advances in Satellite Technologies

Ha Noi, 28 June, 2019

10th Floor, ARFM Office – 115 Tran Duy Hung, Ha Noi

Workshop On Spectrum Management For 5G & IoT

30 August 2018

Ballroom at 10th Floor of ARFM’s office – 115 Tran Duy Hung street, Ha Noi

The 23rd Meeting of the APT Wireless Group (AWG-23) ​

9 – 13 April 2018

Da Nang City, Socialist Republic of Viet Nam

APT PP18 - 2

30 January - 1 February - 2018

7th floor Melia Hotel - HaNoi - VietNam

Xem thêm