• Trang chủ
  • Hội Nghị Sự Kiện
  • Hội nghị sự kiện năm 2020

  CHƯƠNG TRÌNH

     Đại hội Đảng bộ Cục Tần số VTĐ lần thứ III

  Nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

A/ Buổi thứ nhất:  14h30 - 17h00 ngày 20/5/2015

 

Thời gian

Nội dung

14h00 

       Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu.

14h30 

      Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

14h40

+ Bầu đoàn Chủ tịch.          

+ Bầu tổ thư ký .

14h50

  Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

15h00

 Đoàn chủ tịch điều hành đại hội:

+ Thông qua nội quy, quy chế, chương trình làm việc của đại hội

+ Quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng.

 

 

    Thông qua đề án nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 

   Bầu tổ kiểm phiếu

 

  Tổng hợp góp ý về văn kiện của ĐH Đảng các cấp

 

B/ Buổi thứ hai: 08h30- 12h00 ngày 21/5/2015

 

Thời gian

Nội dung

          08h00                   

     Đón tiếp đại biểu

 

08h30 

    

 

    Chào cờ, hát Quốc ca và Quốc tế ca.

 

 

08h35

     

    Diễn văn khai mạc, giới thiệu đại biểu.

  

   

    Báo cáo tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương
    hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ.

 

 

   

    Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ

 

 

09h00  

   

   

    Đại hội thảo luận hoặc tham luận góp ý Báo cáo tổng kết và kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ
    2010 - 2015.

 

09h50

   

 Đại biểu của Đảng ủy cấp trên phát biểu.

 

 

10h15

 

 Bầu cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

10h30

 

 Giải lao

10h50

 

 Đại hội tiếp tục thảo luận

 

 

   

      Báo cáo tổng hợp kết quả góp ý về Văn kiện đại hội đảng các cấp:

    + Tham luận góp ý về dự thảo báo cáo của Đảng ủy Bộ TT&TT

    + Tham luận góp ý về văn kiện đại hội đảng toàn quốc.

 

 

 

 Công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ khóa mới

 

 

   

  BCH khóa mới  ra mắt.

 

 

 

  Lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 

 

Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng Bộ Bộ TT&TT

 

 

 

Thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội

 

 

 

 Diễn văn bế mạc

 

 

 

 Chào cờ

 

===========================================================================================

* Ảnh đại hội 

 

 

 

 

 

 

Tải về tại đây