• Trang chủ
  • Hội Nghị Sự Kiện
  • Hội nghị sự kiện năm 2015
Không có tin bài

                                                             CHƯƠNG TRÌNH

                                HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CỤC TẦN SỐ VTĐ

                                                             Giai đoạn 2011-2015

 

     Thời gian

                                            

                                                                Nội dung

 

08:00

 

Đón tiếp đại biểu

 

08:30 - 11:00

 

Giới thiệu đại biểu

 

Khai mạc Hội nghị

Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ

 

Báo cáo hình ảnh tổng kết phong trào thi đua của Cục Tần số vô tuyến điện giai đoạn 2011-2015

 

Báo cáo hình ảnh về 3 Tập thể điển hình

 

Giao lưu, tọa đàm với 4 cá nhân điển hình

 

Khen thưởng

 

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Quyết tâm thư gửi Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch Công đoàn

 

 

11:00

 

Trao kỷ vật lưu niệm cho những CCVC đã có 20 năm làm việc, công hiến tại Cục

 

11:30

 

Bế mạc

 

Ăn trưa

 

==============================================================================================

 

Báo cáo bằng hình ảnh tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015

* Ảnh hội nghị