• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Tin tức
  • Hoạt động khác

Kiểm tra chuyên đề thiết bị âm thanh không dây tại thành phố Việt Trì......

11/11/2020

(rfd.gov.vn)- Kiểm tra chuyên đề thiết bị âm thanh không dây tại thành phố Việt Trì.

Kiểm tra chuyên đề thiết bị âm thanh không dây tại thành phố Việt Trì.