Công đoàn Cục Tần số VTĐ: Tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học

Phong trào quyên góp, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được Công đoàn Cục Tần số VTĐ triển khai hiệu quả trong nhiều năm gần đây. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018, phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Công đoàn Cục Tần số vô tuyến điện đã phát động và giao cho các Công đoàn trực thuộc kêu gọi đoàn viên công đoàn mình quyên góp và tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 17/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

GSMA chọn Việt Nam làm mô hình về số hóa truyền hình và giải phóng băng tần 700Mhz cho Asean

Tại Hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy số hóa truyền hình, thu hẹp khoảng cách số tại các nước ASEAN”, tổ chức ngày 21/8/2017 tại Phillipin, Hiệp hội Thông tin di động thế giới (GSMA) đã báo cáo tóm tắt kết quả Dự án xây dựng Khuyến nghị về triển khai số hóa truyền hình và giải phóng băng tần 700 MHz cho thông tin di động băng rộng trong khu vực ASEAN

Giải pháp mới về định vị nguồn nhiễu vệ tinh địa tĩnh

Việc gia tăng các loại dịch vụ vệ tinh sẽ gây ra những mặt hạn chế tức thời, làm tăng số lượng nhiễu, nhiễu bất thường và những tác động tiêu cực đến việc truyền dẫn dữ liệu. Ngoài ra còn có các nguồn gây nhiễu liên quan đến các hành động khủng bố tiềm ẩn, bất ổn chính trị. Giải pháp định vị nguồn nhiễu vệ tinh mới đang được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng.