Một số thiết bị vô tuyến điện không có chứng nhận hợp qui, không được sử dụng

Một số thiết bị vô tuyến điện không có chứng nhận hợp qui được phát hiện tính đến ngày 10/9/2020. (Nếu tổ chức, cá nhân có thắc mắc, đề nghị phản ánh đến email: contact@rfd.gov.vn hoặc điện thoại 024.35564919, máy lẻ 507).

1. Microphone không dây

Hãng Model Hãng Model Hãng Model Hãng Model
AAP  M8-II SHURE SVX88 DVON ACT-9090U SOUNDNOW CX 580U
M-8 SVX-SM88 DV-9999 Takstar TC4R
S-500 U-830 Fivestar FS - 960 TS6700
ANA MI-08B UGX10II FULINDA ST-850D TS6700HH
Pro-X10 UGX20II GRFIS GRFIS IS-187 TS6700PP
Pro-X9 UGX8 Sennheiser SKM9000 TS6800
Audix RAD360 UGX8II HMG audio VIP-555M TS7210P
BBS DS UGX9 JBL SR300 (VM 300) TS7220 H/P
U-1200D UGX9II JK B8 X6 (KTV)
U5000A UR12D K Pro Sound UHF M8 VINA KTV S600 X-Max
BF Audio K-304D+ UR24D MANGO MA-W1000 S680 Pro
BN Audio  BA-1500II UR43 MAXO PROF RVESSIONAL RV-9900 YAYIN U-830
BA-2500II URX10II Musicwave HS 2500i Zenbos MZ-201
Bose BS-888 Raxikol RYW -216 Nanomax Pro FX 2400 MZ-202
Byma SLX-24 SHUPU VCS204 Navison Audio N68 MZ-212
Electro-Voice HT-300 TANMI ACT 3090 OMAGA KV-7288 MZ-216
COK W-700 VilSound VR-830D Paramax Pro 8000 MZ-668
DAPRO K8900 DMX  U-1800        


2. Điện thoại không dây chuẩn DECT, tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

a. Loại điện thoại không dây(điện thoại “mẹ bồng con”) có nhãn "DECT 6.0"

Chủng loại

Model

 AT&T

CL82209; CL 82201; CRL 82312; CL82359; CL82659; CL84200; CL84109; CL84100;

EL51209; EL51210;  EL51359; EL 52100; EL 52110; EL5220; EL52250; EL52345; EL52400; SL82218;   SL82318; SL82558; CL82301; EL52260; EL52209; EL52253; CL81301

EL52253; CL82253; CL82353; CLP99453; EL52251

Curtis

 Curtis

 GE 

 GE

Gfm

C220-3

 Motorola

 L402C; K301,L603M; L302; L512CBT; L903

 

 

 

 

 

 

Panasonic

KX-TG A641;  KX-TGA642;

KX TG 1031; KX-TG1031S; KX-TG1031CS; KX-TG1031B; KX-TG 1032S; KX-TG 1033S; KX TG 1033CS; KX-TG1034S; KX-TG1061; KX-TG1061M;KX-TG1062M; KX TG 1100 CX;

KX-TG220; KX-TG 2432;

KX-TG4011C; KX TG 4011 N; KX-TG 4021; KX-TG4021N; KX TG 4023; KX TG 4023 SK; KX-TG4024N; KX-TG 4031; KX TG 40335; KX-TG4111C; KX-TG4113CB; KX-TG4131CB; KX TG 4221; KX TG 4731; KX-TG 4771;

KX-TG6311E; KX-TG6311S; KX-TG6321CT, KX-TG6321CS; KX-TG6531B;KX TG 6410 C; KX-TG 6431; KX-TG6441; KX-TG6441T; KX TG 6511;  KX-TG 6521C; KX-TG6524; KX-TG6531B; KX-TG 6641C; KX-TG 6441C; KX-TG6471; KX-TG6471S; KX-TG6531; KX-TG6531C; KX-TG6541; KX-TG6671;  KX-TG 6841; KX-TG 6932M;

KX-TG7412CB; KX-TG 7431; KX-TG7641; KX-TG7621B; KX-TG7731S;

KX-TG 8231B; KX-TG 8232B; KX-TG82323B

KX-TG931T; KX-GA 931T; KX-TG 9321;  KX-TG9331T;  KX-TG93331S ; KX-TG 9341T; KX-TG9341S; KX-TG 9343S; KX-TG 9344T; KX-TG9371B; KX-TG 9391T;

KX-TGA101B; KX-TGA470; KX-TGA652, KX-TGA805;

KX-TGC 220; KX-TG 4131; KX-TG 4771C; KX-TG 6411; KX-TG C220; KX-TG D220; KX-TG D530; KX-TG E260; KX-TG F380; KX-TG5441

Philip

CD440 ; CD445; CD450; IC1135A ; SE450FP; VoiIP841 (gọi điện qua internet); CD365

RadioShack

RadioShack

Thomson

28112EE2-A; 2811EE3-A; 28213CE1-A;  28214KE2-A; 28811FE2-A; TC28811FE2A; TC28213EE1-A; 28115FE1-A

 Vtech

6053; 6219-2; 

CS6042; CS6120; CS6128; CS6219-2; CS6229; CS6328-4;  CS6319-2; CS6329; CS6329;  CS6719;

DS6221; DS6221-3;DS3111-2; DS6421;  DS6522-32;

LS6117-19; LS6115-2; LS6117-19; LS6115-2; LS6126-3; LS6225; LS6225-3; LS6425; LS6475-3;

VTECH FS6214-4; VTECH CS6729-3; VTECH 6329-2; CS6199-42; DS6511-2; CS6819-3; VTECH CS5158; VTECH DS6520; VTECH CS 6619-16

 Uniden

D1364; D1680; D1760; D1780; D1788-2;

DECT1363; DECT 1480; DECT 1484; DECT 1560; DECT1560-2; DECT 1580; DECT1660; DECT2060-2W; DECT 2080; DECT2085;  DECT2088-2; DECT2188-5; DECT 2262;D1685; DECT 1588

 

b. Loại điện thoại không dây không ghi  nhãn "DECT 6.0", tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

 Chủng loại

 Model 

 American  

 FC00JNU10659 ; AMERICAN RA2160B

Motorola

L703

OOMA

Modem IP

Plantronics

CT14

Presidian 

Presidian 

Vtech

QF 900015593; CS 6419; L512CBT

CS6114; CS6419-2; CS6429;  CS6519-2; CS6619-2; CS6629-2; CS6629-3

 

3. Thiết bị giám sát em bé (Baby Monitor),tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

 Chủng loại

 Model 

VTech

DM111, DM111-2, DM221, DM221-2, DM221-PU

 

4. Tai nghe không dây:

Chủng loại

 Model 

Jabra

 WHB003BS

 

5. Thiết bị gây nhiễu (không bao gồm thiết bị phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh)

Thiết bị phá sóng định vị GPS ( tiếng Anh: GPS jammer);thiết bị gây nhiễu thông tin di động (thiết bị phá sóng di động, tiếng Anh: mobile phone jammer/ cell phone jammer).