Thông báo kết quả đấu giá tài sản về việc phê duyệt kết quả đấu giá tài sản là quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện đợt 2

(rfd.gov.vn)-

Tải về tại đây