Công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2019 - vòng 1.

(rfd.gov.vn)- Cục Tần số vô tuyến điện thông báo Quyết định về công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2019 - vòng 1.

Tải về tại đây