176 nhà khai thác di động đã triển khai 5G ở 72 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới

27/08/2021

(rfd.gov.vn)- Theo bản cập nhật mới nhất từ Hiệp hội các nhà cung cấp di động toàn cầu (GSA) cho biết, tính đến giữa tháng 8/2021 đã có tổng cộng 176 nhà khai thác di động tại 72 quốc gia/vùng lãnh thổ triển khai mạng 5G thương mại trên toàn thế giới.

Cũng theo báo cáo của GSA, tính đến giữa tháng 8/2021 trên toàn thế giới đã có 461 nhà khai thác di động tại 137 quốc gia/vùng lãnh thổ đã đầu tư vào 5G, thông qua các cuộc thử nghiệm, mua lại giấy phép hay lên kế hoạch hoặc đã triển khai trong thực tế.

Trong số đó có 166 nhà khai thác di động tại 67 quốc gia/vùng lãnh thổ đã triển khai dịch vụ di động 5G tuân thủ với tiêu chuẩn của 3GPP; 63 nhà khai thác ở 34 quốc gia/vùng lãnh thổ đã triển khai dịch vụ truy cập vô tuyến cố định 5G (5G FWA: 5G Fixed Wireless Access) hoặc dịch vụ băng rộng gia đình tuân thủ tiêu chuẩn của 3GPP; 5 nhà khai thác di động đã công bố triển khai thử nghiệm (soft launch) mạng 5G của họ.

Mạng 5G với kiến trúc độc lập (5G SA: 5G Stand-Alone) cũng được sự quan tâm của nhiều nhà khai thác di động trên thế giới, theo đó 13 nhà khai thác di động đã triển khai mạng 5G SA thương mại; 45 nhà khai thác di động khác đang lên kế hoạch hoặc đang triển khai thương mại 5G SA và 23 nhà khai thác di động đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Số nhà khai thác di động đã triển khai mạng 5G thương mại trên toàn thế giới tính đến cuối tháng 8/2021 (Nguồn: GSA)

Theo báo cáo về thiết bị 5G của GSA, tính đến cuối tháng 7/2021, số thiết bị 5G được công bố tăng 350 thiết bị so với số liệu được công bố vào cuối tháng 1/2021, đạt 938 thiết bị; số mẫu điện thoại thông minh tích hợp 5G được công bố đạt 450 mẫu, tăng từ 351 mẫu vào cuối tháng 1/2021; Hiện có ít nhất 608 thiết bị 5G có sẵn trên thị trường, chiếm 64,8% tổng số thiết bị 5G đã được công bố.

Trong khi đó,báo cáo của GSA về các mạng di động dùng riêng công bố vào đầu tháng 8 cho thấy, có ít nhất 370 công ty trên khắp thế giới đã hoặc đang đầu tư vào các mạng di động dùng riêng dựa trên công nghệ LTE hoặc 5G tại 45 quốc gia/vùng lãnh thổ.

GSA cũng báo cáo rằng, trong khi công nghệ LTE vẫn đang chiếm phần lớn trong việc triển khai mạng di động dùng riêng thì thị phần của mạng dùng riêng 5G cũng đang tăng lên. Công nghệ LTE đang được sử dụng trong 64% mạng di động dùng riêng, giảm từ 81% vào tháng 10 năm 2020, trong khi công nghệ 5G hiện đang được triển khai (hoặc lên kế hoạch triển khai) ở 44% mạng di động dùng riêng, bao gồm 8% số mạng dùng riêng sử dụng cả LTE và 5G.

Dữ liệu của GSA cũng cho thấy rằng, các công ty trong lĩnh vực sản xuất là các công ty đang áp dụng sớm mạng di động dùng riêng, trong đó lĩnh vực sản xuất ô tô đang dẫn đầu về việc áp dụng và đầu tư vào mạng di động dùng riêng. Số liệu thống kê cho thấy, các công ty trong lĩnh vực sản xuất ô tô chiếm hơn 1/4 (25,3%) trong số  79 công ty sản xuất được xác định đã có giấy phép phù hợp hoặc tham gia vào các cuộc thử nghiệm hoặc đã triển khai mạng dùng riêng.

Tài Liệu tham khảo

[1]. https://www.rcrwireless.com/20210824/5g/gsa-reports-176-mobile-carriers-have-already-deployed-5g-72-countries)

[2]. GSA: 5G Market: SNAPSHOT - August 2021

[3]. GSA: 5G Ecosystem Report Executive Summary – August 2021

[4]. Private Mobile Networks Executive Summary - August 2021

Phan Văn Hòa