Mối đe dọa và cơ hội cho các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp

Các mạng thông tin mặt đất và mạng thông tin vệ tinh đã phát triển theo những con đường khác nhau và hiếm khi có sự giao thoa giữa chúng. Tuy nhiên, thế hệ các chùm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO - Low Earth Orbit) mới đã sẵn sàng làm thay đổi tính kinh tế của các mạng thông tin vệ tinh. Điều này hứa hẹn các dịch vụ và các mô hình triển khai mới có thể có tác động lớn đến hệ sinh thái của nhà cung cấp dịch vụ kể cả các nhà cung cấp dịch vụ tàu ngầm, di động, cố định và các dịch vụ dựa trên vệ tinh địa tĩnh (GEO - Geosynchronous Earth Orbit). Các tác động của thị trường mới sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho một số công ty trong khi những công ty khác được hưởng lợi từ sự tác động này.