Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2019

14/03/2019

(rfd.gov.vn)- Ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, với sự tham dự của gần 300 công chức, viên chức, người lao động từ tất cả các đơn vị trong toàn Cục. Hội nghị được thực hiện trực tuyến giữa 08 điểm cầu. Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Lê Văn Tuấn và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Anh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiến tới Hội nghị này, 18 đơn vị thuộc Cục đã tổ chức thảo luận trong tập thể công chức, viên chức và người lao động để góp ý cho các báo cáo về các lĩnh vực công tác của Cục, như: Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2019; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2018; tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và mục tiêu, biện pháp thi đua năm 2019; các báo cáo về đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Cục trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018;… Kết quả, có hơn 50 ý kiến đề xuất, góp ý từ các đơn vị cho những dự thảo báo cáo trên. Phần lớn những ý kiến góp ý tập trung vào các vấn đề về kế hoạch tuyển dụng; đầu tư xây dựng; thu chi tài chính và các biện pháp, hình thức nâng cao đời sống tinh thần, môi trường làm việc cho công chức, viên chức.

Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Lê Văn Tuấn và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Anh đồng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, trong phần kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Lê Văn Tuấn đã tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và trọng tâm công tác năm 2019 của Cục.

Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục đánh giá: Năm 2018, chúng ta đã trải qua nhiều biến động lớn của cả ngành và cả của Cục. Đối với ngành đó là dư âm rất mạnh của vụ việc Mobifone – AVG; sự thay đổi về lãnh đạo đứng đầu ngành với nhiều đổi mới, thay đổi về phương thức làm việc, hình thức quản trị công việc và mục tiêu có sự điều chỉnh; vị trí, vai trò của Bộ TTTT được xác định rõ là Bộ về công nghệ.

Về phía Cục, năm 2018 cũng có nhiều thay đổi. Lần đầu tiên có Cục trưởng và 01 Phó Cục trưởng nghỉ hưu trong một giai đoạn rất ngắn; nhiều cán bộ chủ chốt cũng đã nghỉ hưu trong năm 2018; nhiều cán bộ nghỉ, xin ra khỏi Cục trong bối cảnh cơ chế tài chính chưa rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, tập thể lãnh đạo Cục đã rất cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ công tác của năm 2018, như: Hoàn thành 02 Thông tư của Bộ về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30000) MHz; quy định Danh mục thiết bị VTĐ được miễn giấy phép sử dụng tần số VTĐ, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo; kịp thời nghiên cứu băng tần để chuẩn bị cho thử nghiệm 5G; điều phối, thúc đẩy số hóa truyền hình, triển khai giai đoạn III của Đề án; công tác cấp phép đạt 75% Giấy phép điện tử; giải quyết xong 171 vụ can nhiễu; bắt đầu kiểm tra an toàn bức xạ đối với các doanh nghiệp thông tin di động; tiếp tục được tín nhiệm tái trúng cử thành viên Ủy ban Thể lệ vô tuyến (RRB); đưa vào khai thác, vận hành phòng đo EMC 10m;...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Ngay sau phần phát biểu của Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục, Hội nghị đã nghe báo cáo giải trình các ý kiến góp ý, đề xuất của các đơn vị và CCVC về công tác tuyển dụng, đào tạo, thực hiện các chế độ chính sách,… và chứng kiến Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục và Chủ tịch Công đoàn Cục ký kết Giao ước thi đua năm 2019.

Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục và Chủ tịch Công đoàn Cục ký kết Giao ước thi đua năm 2019

Tiếp đó, Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2019 với 12 nội dung trọng tâm, như: Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết của CCVC, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác năm 2019 của Cục đảm bảo tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên; tiếp tục kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của của Cục; tuyển dụng, sắp xếp nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại tính đến yêu cầu về công tác quản lý tần số trong giai đoạn tiếp theo của Cục; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tin học hoá công tác quản lý hành chính; đổi mới công tác quản lý, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ; không ngừng đổi mới nội dung công tác thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC và người lao động;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Lê Văn Tuấn nhấn mạnh: Năm 2019 Cục có rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu rất cao về chất lượng và thời hạn, đòi hỏi tập thể lãnh đạo và CCVC trong toàn Cục phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.

“Chúng ta thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với tinh thần của khẩu hiệu đã được Bộ trưởng đề ra: “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”. Công tác thi đua khen thưởng phải đi vào thực chất, đúng người, đúng thành tích, nâng cao trên tinh thần tôn vinh… Tôi kêu gọi toàn bộ CCVC của Cục cùng chung tay, đồng lòng, đoàn kết với tinh thần cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và hoàn thành Nghị quyết Hội nghị CCVC chúng ta vừa thông qua” – Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Lê Văn Tuấn phát biểu.

Hồng Hạnh