Giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục

23/01/2019

(rfd.gov.vn)- Ngày 22/01/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức trao Quyết định giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục.

Theo Quyết định số 12/QĐ-ĐU ngày 17/01/2019 của Đảng ủy Cục Tần số VTĐ, đồng chí Trịnh Khắc Cường - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Tần số VTĐ được giao nhiệm vụ làm Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Tần số VTĐ.

Đồng chí Trịnh Khắc Cường đã có hơn 21 năm công tác tại Cục, đã trải qua các vị trí công tác về kiểm tra, kiểm soát, xử lý can nhiễu, thanh tra về tần số VTĐ và có nhiều năm kiêm nhiệm về công tác Đảng và đoàn thể; từ tháng 3/2018 là Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Tần số VTĐ. 

Đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Tần số VTĐ trao Quyết định cho đồng chí Trịnh Khắc Cường

Phát biểu tại buổi trao Quyết định, đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục cho biết: Sau đại hội XII của  Đảng, công tác đổi mới, chấn chính các hoạt động Đảng đã và đang được triển khai rất mạnh mẽ, có nhiều Nghị quyết mới được ban hành, đặc biệt đối với công tác quản lý, đánh giá cán bộ và tổ chức. Qua đó, vai trò của Đảng được nâng cao lên rất nhiều so với giai đoạn trước đây.

Thời gian qua, vị trí, vai trò của Đảng bộ Cục Tần số VTĐ cũng đã được nâng lên, trong đó đáng chú ý là đã được Đảng ủy Bộ TTTT giao quyền quyết định kết nạp đảng viên và kỷ luật, cho ra khỏi đảng đối với đảng viên. Như vậy, công việc của Đảng ủy Cục tăng lên rất nhiều, đòi hỏi Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục cần phải nỗ lực để vừa đáp ứng yêu cầu chung của công tác Đảng trong giai đoạn mới, vừa tương xứng với vị trí, vai trò của Đảng ủy Cục.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cục đề nghị đồng chí Trịnh Khắc Cường luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của cấp trên để tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Lãnh đạo Cục chỉ đạo triển khai đầy đủ trong toàn Đảng bộ Cục. Đặc biệt, khi cấp trên ban hành các Nghị quyết, Chị thị, chính sách,… Văn phòng Đảng ủy cần tham mưu, đề xuất để Đảng ủy Cục triển khai được những việc cụ thể, sát với thực tế của Cục; cùng với đó, công tác báo cáo của Đảng bộ Cục cần đi vào thực chất, tránh chung chung.

BBT