Lấy ý kiến tham vấn một số nội dung liên quan đến đấu giá băng tần 2,6 GHz

21/08/2019

(rfd.gov.vn)- Bộ Thông tin và Truyền thông đang chuẩn bị các thủ tục để đấu giá băng tần 2,6 GHz.

Để thêm thông tin cho việc xây dựng các quy định mà doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đáp ứng, ngày 15/8/2019, Cục Tần số vô tuyến điện đã gửi lấy tham vấn doanh nghiệp một số nội dung về yêu cầu tài chính, điều kiện triển khai mạng lưới đối với doanh nghiệp để được tham gia đấu giá.

Nội dung lấy ý kiến tham vấn được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông. Xem chi tiết tại đây.

Ý kiến đóng góp gửi đến Cục Tần số vô tuyến điện trước ngày 29/8/2019 theo địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội và hộp thư điện tử hienvt@rfd.gov.vn

 

BBT