Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức Cục Tần số vô tuyến điện năm 2020: Cởi mở và sôi nổi

06/06/2020

(rfd.gov.vn)- Chiều ngày 05/6/2020, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị đại biểu Công chức, Viên chức năm 2018, với sự tham dự của 128 đại biểu được bầu từ các đơn vị trong toàn Cục. Cục trưởng Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Anh đồng chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tiến tới Hội nghị này, 18 đơn vị thuộc Cục đã tổ chức Hội nghị CCVC cấp đơn vị để thảo luận, góp ý cho các báo cáo về các lĩnh vực công tác của Cục, như: Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019 và một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2020; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2019; tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và mục tiêu, biện pháp thi đua năm 2020; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020; Báo cáo về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của Cục trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2020. Kết quả, có hơn 30 ý kiến đề xuất, góp ý từ các đơn vị cơ sở cho những dự thảo báo cáo trên. Phần lớn ý kiến góp ý tập trung vào những vấn đề về các biện pháp, hình thức nâng cao đời sống tinh thần, môi trường làm việc cho Công chức, Viên chức; về tuyển dụng nhân sự; về vấn đề lao động hợp đồng và các ý kiến góp ý về nội dung chuyên môn của các báo cáo liên quan.

Ngay sau phần kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu của Cục trưởng Nguyễn Đức Trung, các đại biểu đã nghe báo cáo giải trình những ý kiến góp ý, đề xuất từ Hội nghị CCVC của các đơn vị; thảo luận về các vấn đề: thưởng/phạt trong lương, chế độ nghỉ dưỡng hè, chuyển từ ngạch công chức sang viên chức; nâng ngạch viên chức;… chứng kiến Cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn Cục ký kết Giao ước thi đua năm 2020.

Cục trưởng và Chủ tịch Công đoàn Cục ký kết Giao ước thi đua năm 2020

Tiếp đó, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 07 đồng chí.

Trên tinh thần đồng thuận cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2020 với 10 nội dung chính, như: Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Tần số vô tuyến điện đảm bảo tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên; tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT kết hợp với đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; không ngừng đổi mới nội dung công tác thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC và người lao động; nghiên cứu tổ chức các hoạt động tạo điều kiện gắn kết CCVC, tái tạo sức lao động, duy trì đời sống tinh thần hài hòa cho người lao động; tiếp tục triển khai các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa; chú trọng tạo điều kiện nâng cao trình độ cho CCVC thông qua việc bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học và ngoại ngữ;…

Cục trưởng Nguyễn Đức Trung phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Đức Trung khẳng định: Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Cục sẽ cùng nhau phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị vừa được thông qua. Cục trưởng đề nghị các đơn vị được giao làm đấu mối cần có kế hoạch thực hiện với mốc thời gian hoàn thành cụ thể, báo cáo kết quả cho Lãnh đạo Cục và Ban Chấp Công đoàn Cục những nội dung đã bàn thảo, thống nhất tại Hội nghị; đặc biệt là việc tổ chức lấy ý kiến công khai toàn thể CCVC và người lao động hoặc đại diện các đơn vị trong Cục về những vấn đề đang được mọi người quan tâm như: tiền lương thu nhập, tổ chức nghỉ dưỡng,...

Để tránh hình thức và không để xảy ra tình trạng các vấn đề được đưa ra tại Hội nghị CCVC trước không được giải quyết thỏa đáng kéo dài đến Hội nghị sau, Cục trưởng Nguyễn Đức Trung yêu cầu hàng Quý, Công đoàn cùng với chuyên môn sẽ cùng nhau xem xét tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Hội nghị thông qua.

Hồng Hạnh