Tập huấn quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện tại Hà Nội

21/12/2021

(rfd.gov.vn)- Sáng ngày 17/12/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức buổi Tập huấn trực tuyến phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tần số vô tuyến điện được ban hành trong năm 2021 cho các công chức Phòng Văn hóa thông tin và viên chức đài Truyền thanh quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi Tập huấn, bà Đặng Thị Phong Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng đúng các tần số đã được quy hoạch cho các mạng truyền thanh không dây, mạng phát thanh cấp huyện nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đặc biệt những nội dung về tình hình dịch bệnh Covid-19 luôn được kịp thời.

Bà Đặng Thị Phong Thủy phát biểu tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm I đã phổ biến một số thay đổi về thủ tục hành chính trong đăng ký cấp phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với các đài truyền thanh không dây, các đài phát thanh cấp huyện. Theo đó, Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ TTTT (thay thế Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015) không còn yêu cầu thành phần hồ sơ “Văn bản đồng ý của Sở đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở của các cơ quan không phải báo chí”, mà chỉ yêu cầu “Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép phát sóng các kênh chương trình phát sóng trên hệ thống phát thanh FM trên bản khai đăng ký cấp phép. Đối với đài truyền thanh không dây, thành phần hồ sơ “Văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông sở tại đối với việc truyền tải thông tin bằng đài truyền thanh không dâytrước đây được thay bằng “Xác nhận của UBND cấp quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh sở tại đối với việc phát chương trình phát thanh (nêu rõ tên chương trình được phát)” tại bản khai đăng ký cấp phép.

Báo cáo viên cũng cho biết, Thông tư 04/2021/TT-BTTTT đã bổ sung thêm loại hình “bản sao điện tử hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý đối với trường hợp nộp hồ sơ điện tử để phù hợp với quy định của Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Một số nội dung trong buổi tập huấn phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện

Bên cạnh phổ biến một số thay đổi của Thông tư 04/2021/TT-BTTTT so với các quy định liên quan trước đây, Báo cáo viên đã giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021, quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Thông qua buổi Tập huấn, Trung tâm I và Sở TTTT Hà Nội mong muốn các công chức phòng Văn hóa thông tin và viên chức đài Truyền thanh quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp để tuyên truyền hiệu quả các quy định của pháp luật về lĩnh vực tần số vô tuyến điện trong thời gian tới.

Minh Trang