Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

15/03/2022

(rfd.gov.vn)- Chiều ngày 11/3/2022, Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị được diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 07 Chi bộ Trung tâm Tần số VTĐ khu vực và các đảng viên. Đồng chí Mai Ánh Hồng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ TTTT đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thái Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện cho biết: Năm 2021, Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo Cục điều hành, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác do Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho với những kết quả nổi bật như: Cục đã xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành 01 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 04 Thông tư; được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đưa dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội.

Năm 2021, Cục đã cấp trên 29.700 giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, trong đó hơn 19 nghìn là giấy phép điện tử trên tổng số; cấp hơn 2.500 chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; tiếp nhận và giải quyết 92 vụ kháng nghị can nhiễu; xử phạt 80 vụ vi phạm. Cục đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo liên lạc vô tuyến thông suốt, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội Khóa XV; xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án thay thế 02 vệ tinh viễn thông VINASAT-1 và VINASAT-2.

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục Tần số VTĐ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện lần thứ IV và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Trong đó, Đảng ủy Cục đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU ngày 10/6/2021 để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện lần thứ IV.

Đảng ủy Cục luôn quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Ngành; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh và ngăn ngừa các biểu hiện sai lệch, chống những biểu hiện cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Năm 2021, toàn Đảng bộ có 06 quần chúng ưu tú được cử đi bồi dưỡng kết nạp Đảng; tổ chức kết nạp 05 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 03 đồng chí; 100% đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Về hoạt động kiểm tra, giám sát: Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm. Đảng ủy Cục đã quan tâm chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đảng ủy Cục đã ban hành văn bản số 93-CV/ĐU ngày 20/10/2021 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giao Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và các văn bản liên quan công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW của Trung ương.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong năm qua cũng luôn được Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện chú trọng thực hiện. Trong các hoạt động của Cục, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia đầy đủ trong các hội đồng liên quan tới người lao động như Hội đồng Thi đua, Hội đồng Kỷ luật, Hội đồng lương, Hội đồng sáng kiến; đóng góp xây dựng các Qui chế, Qui định; phối hợp lãnh đạo chuyên môn xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động. Cùng với đó, Công đoàn và Đoàn Thanh niên luôn thực hiện tốt và sáng tạo trong việc vận động các đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật,…Ngoài ra, việc công khai, minh bạch trong nội bộ cũng đã giúp cho vai trò giám sát của công chức, viên chức được thực hiện tốt hơn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện xác định sẽ tập trung vào những nội dung then chốt trong công tác xây dựng đảng, công tác dân vận và lãnh đạo công tác đoàn thể như: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; phấn đấu kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới góp phần nâng cao công tác phát triển đảng; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 vào quý III, quý IV năm 2022; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; triển khai các giải pháp mới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên hướng các hoạt động vào các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022;...

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Nghe đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục trình bày tham luận với các chủ đề: “Vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm”; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thông qua việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ”; “Sự lãnh đạo của Chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể để đạt được hiệu quả thiết thực”.

Đồng chí Mai Ánh Hồng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ TTTT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Ánh Hồng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ TTTT bày tỏ sự nhất trí với nội dung các báo cáo của Đảng ủy Cục Tần số VTĐ trình bày tại Hội nghị, đồng thời đánh giá cao năng lực và những kết quả mà Đảng bộ Cục Tần số VTĐ đã đạt được cả về công tác Đảng và công tác chuyên môn trong năm 2021.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ TTTT ghi nhận: Trong năm qua, Đảng ủy Cục Tần số VTĐ đã chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra; Đảng bộ Cục với số lượng 173 đảng viên tiếp tục duy trì hoạt động bài bản, nề nếp. Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức; công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra - giám sát và công tác dân vận cũng như lãnh đạo các đoàn thể đều được Đảng bộ Cục Tần số VTĐ triển khai “đều tay”; Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Tần số VTĐ đã ban hành được quy chế phối hợp công tác hiệu quả.

Đồng chí Mai Ánh Hồng cho biết: Trong tháng 3/2022, Đảng ủy Bộ TTTT và các cấp ủy tập trung cao điểm việc quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Đảng ủy Bộ đã đề nghị các cấp ủy trực thuộc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21, Kế hoạch số 03 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ khẳng định Đảng ủy Cục sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, chỉ đạo hoàn thành trọng trách nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Đảng ủy Cục Tần số VTĐ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Phương Anh và đồng chí Trần Mạnh Tuấn

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Cục Tần số đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Phương Anh - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Tần số VTĐ và đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Tần số VTĐ; trao Giấy khen của Đảng ủy Cục cho Chi bộ Chính sách quy hoạch - Hợp tác quốc tế, Chi bộ Ấn định và Cấp phép tần số và Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Đảng ủy Cục Tần số VTĐ trao giấy khen cho các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Hồng Hạnh