Tiêu chuẩn mới của ITU: Kết nối mạng thông tin trung tâm hỗ trợ 5G

21/04/2017

(rfd.gov.vn)- Các thành viên ITU đã thông qua một tiêu chuẩn mới về kết nối mạng thông tin trung tâm (Information Centric Networking - ICN), một cách tiếp cận đầy hứa hẹn nhằm đạt được truyền thông độ trễ cực thấp trong môi trường IMT-2020 (5G). Đây là tiêu chuẩn đầu tiên được đưa ra từ nghiên cứu của ITU về công nghệ hữu tuyến hỗ trợ các hệ thống 5G trong tương lai.

Được biết, Khuyến nghị ITU-T Y.3071 "Kết nối mạng nhận thức dữ liệu (kết nối mạng thông tin trung tâm) – Các Yêu cầu và Năng lực" được phát triển bởi nhóm chuyên gia chuẩn hóa cho “các mạng tương lai” của ITU - Nhóm nghiên cứu 13 của ITU-T.

Theo đó, ICN đề xuất một cải tiến trong việc đánh địa chỉ và đóng khung dữ liệu, nhận diện thông tin một cách độc lập, áp dụng cho kênh phân bổ, bằng cách gán các tên có thể tái sử dụng cho các gói dữ liệu hoặc các nhóm gói dữ liệu. ICN không yêu cầu phân giải các định danh điểm cuối trước khi sử dụng một tên hoặc một tính năng nổi trội cho các ứng dụng kết nối máy-máy và mạng lưới vạn vật kết nối internet (IoT). Với việc cho phép chủ động lưu trữ dữ liệu trong mạng và hạn chế lưu lượng dự phòng trong các mạng lõi, ICN chuyển thành hiệu suất mạng cao hơn, độ trễ thấp hơn và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tiêu chuẩn ITU-T Y.3071 chỉ định các yêu cầu cho ICN, xác định các năng lực cần thiết để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này và mô tả các thành phần chức năng tương ứng với các năng lực đó.

Tiêu chuẩn này ứng dụng cho ICN để hỗ trợ sử dụng trong các trường hợp như: Điều khiển tự động và được kết nối; kết nối mạng cảm biến; các ứng dụng lưới thông minh và truyền thông đa hướng dùng cho các dịch vụ truyền trực tuyến đa phương tiện chất lượng cao. (Tham khảo thêm về các kịch bản dịch vụ cũng như các trường hợp ứng dụng được hỗ trợ bởi ICN tại dãy Y, phụ lục 35 của ITU-T).

ITU ủng hộ cải tiến nhất quán 5G

Trong năm 2012, ITU đã thiết lập một chương trình về "Viễn thông di động quốc tế cho năm 2020 và sau này (IMT-2020)", cung cấp chương trình khung cho nghiên cứu và phát triển 5G trên toàn thế giới. ITU đã xác định khuôn khổ và mục tiêu tổng thể của quá trình chuẩn hóa 5G cũng như lộ trình hướng dẫn thực hiện quá trình này tới đích vào năm 2020.

Bộ phận thông tin vô tuyến của ITU (ITU-R) đang phối hợp giữa việc chuẩn hóa quốc tế và xác định phổ tần cho phát triển di động 5G. Trong khi đó, Bộ phận chuẩn hóa của ITU(ITU-T) cũng sẽ đóng vai trò kết hợp tương tự đối với công nghệ và kiến ​​trúc của các thành phần hữu tuyến trong các hệ thống 5G.

Các thành viên ITU đồng thời cũng đã kêu gọi ITU-T mở rộng các tiêu chuẩn của mình để hỗ trợ cải tiến phần hữu tuyến trong hệ thống 5G, thống nhất một nghị quyết mới tập trung vào 5G tại Hội nghị ITU Chuẩn hóa viễn thông thế giới (World Telecommunication Standardization Assembly - WTSA) tổ chức tại Hammamet, Tunisia từ ngày 25/10 đến ngày 03/11/2016.

 

Đặng Quốc Đường

(Dịch theo http://newslog.itu.int/archives/1527)