Vệ tinh viễn thông không sử dụng tần số

23/03/2018

(rfd.gov.vn)- Ngày 17/3/2018, Airbus công bố đã bắt đầu triển khai dự án OPTIMA để thử nghiệm vệ tinh viễn thông quang học (Photonic payloads).

Dự án OPTIMA là một phần của chương trình Horizon 2020 do Ủy ban châu Âu tài trợ do Airbus Defense and Space dẫn đầu trong một liên minh được tập hợp từ các đối tác đặc biệt khắp Châu Âu gồm: DAS Photonics, CORDON Electronics, SODERN, IMEC và Polatis. Airbus Defense và Space sẽ thực hiện sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vệ tinh viễn thông quang học dựa trên các thành phần và thiết bị được phát triển bởi các thành viên đối tác này.

Hình 1. Kế hoạch triển khai vệ tinh viễn thông quang học

Vệ tinh viễn thông quang học sẽ là một cuộc cách mạng về thiết kế, công suất và khả năng cho các thế hệ vệ tinh viễn thông trong tương lai. Khác với vệ tinh viễn thám quang học, vệ tinh viễn thông quang học sẽ sử dụng ánh sáng để chuyển các tín hiệu từ đài trái  đất lên vệ tinh và ngược lại thay thế các công nghệ sử dụng tần số vô tuyến điện hiện tại, cho phép phát triển các vệ tinh có hiệu suất và hiệu quả cao hơn đáp ứng sự phức tạp và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hình 2. Chuyển đổi điện/quang

Thông tin mặt đất đã sử dụng sợi quang học từ lâu, tuy nhiên sử dụng cho vệ tinh là một câu chuyện khác. Với đặc điểm nhỏ gọn, nhẹ và năng lượng tiêu hao thấp sẽ giúp giảm đáng kể khối lượng vệ tinh viễn thông.

Javad Anzalchi, quản lý dự án Airbus nói: "Bằng cách kết hợp các đối tác trong ngành của chúng tôi có kỹ năng và chuyên môn bổ sung, chúng tôi sẽ phát triển OPTIMA để cung cấp một lộ trình cho công nghệ lượng tử ánh sáng sẵn có cho các vệ tinh viễn thông - và chúng tôi đang nhắm tới mục tiêu một cuộc trình diễn vệ tinh quang học vào năm 2020. Sự phát triển toàn diện của công nghệ này không chỉ cho phép ngành công nghiệp vũ trụ châu Âu đối phó với những thách thức về công nghệ số cho Châu Âu (năm 2020) mà còn tăng cường vị trí của mình trong một thị trường toàn cầu có tính cạnh tranh cao.”.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Photonics in Telecom Satellite Payloads, Nikos Karafolas with the kind contribution of colleagues in ESTEC and ESA’s industrial & academic contractors, European Space Agency European Space Research and Technology Centre.

[2]. Airbus launches photonics payload technology project – OPTIMA, March 17, 2018 by Satellite Evolution Group.

Nguyễn Huy Cương