Công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2019 - vòng 1.

04/10/2019

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo Quyết định về công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2019 - vòng 1.

Các tin đã đưa: