Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

16/04/2019

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019.

MẪU: Thông báo nhiễu có hại

15/12/2017

Mẫu Thông báo nhiễu có hại.

Một số thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiêm cấm sử dụng tại Việt Nam, vì gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hoạt động hợp pháp

09/09/2016

Một số thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiêm cấm sử dụng tại Việt Nam, vì gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hoạt động hợp pháp, đã được cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý, tính đến ngày 31/12/2017.

Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ánh

15/07/2016

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Cục Tần số vô tuyến điện và các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực như sau:

Các tin đã đưa: