THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN THUÊ DIỆN TÍCH VĂN PHÒNG TẠI TÒA NHÀ CỤC TẦN SỐ VTĐ

23/07/2018

(rfd.gov.vn)-

Tải về tại đây