Thông báo gia hạn bán đấu giá tài sản quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng (đợt 2)

(rfd.gov.vn)-