Thông báo bán đấu giá tài sản quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng đợt 2

(rfd.gov.vn)-

Tải về tại đây