Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp phép

31/03/2020

(rfd.gov.vn)-

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cục Tần số vô tuyến điện xin thông báo:

Từ ngày 01/4/2020, Cục Tần số ngừng nhận hồ sơ trực tiếp (hồ sơ bản giấy) tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của  Cục Tần số vô tuyến điện;  hoặc các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc các cơ quan phối hợp do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền.

Đối với hồ sơ qua đường bưu chính và hồ sơ điện tử, Cục Tần số vô tuyến điện vẫn tiếp nhận bình thường và thời gian giải quyết hồ sơ có thể kéo dài hơn dự kiến.

Các tổ chức cá nhân nộp hồ sơ điện tử tại trang http://capphepquamang.rfd.gov.vn/dangkyquamang/trangchu.aspx  hoặc http://222.255.248.119/dangkyquamang/trangchu.aspx  

Thời gian tiếp nhận lại hồ sơ trực tiếp sẽ được Cục Tần số vô tuyến điện thông báo sau.

Mọi chi tiết và vướng mắc xin liên hệ:

Hỗ trợ thủ tục hồ sơ: Phòng Ấn định và Cấp phép tần số, điện thoại 0933.640.239 (chị Hồng), email HongCm@rfd.gov.vn

Hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Kỹ thuật, điện thoại 0912382.835 (anh Cường), email support@rfd.gov.vn.