Thông báo triển khai hướng dẫn của IMO liên quan đến chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

08/04/2020

(rfd.gov.vn)-

Căn cứ Thông tri số 4204/Add.5 ngày 17/3/2020 của Tổ chức hàng hải thế giới (IMO) hướng dẫn nội dung liên quan đến chứng chỉ của thuyền viên trong mùa dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phiếu trình số 33/PTTr-CTS ngày 31/3/2020 về việc triển khai hướng dẫn của IMO liên quan đến chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị ảnh hưởng do dịch Covid-19;

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo:

1.     Kể từ 00h:00 ngày 07/4/2020, chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải do Cục Tần số VTĐ cấp, của thuyền viên đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển bị hết hạn, được gia hạn sử dụng tiếp đến hết ngày 31/7/2020.”

(Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp mới, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải vẫn thực hiện bình thường theo quy định hiện hành).

2.     Trường hợp có thuyền viên áp dụng gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định nói trên, chủ tàu, tổ chức quản lý thuyền viên có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến Cục Tần số vô tuyến điện các thông tin liên quan đến chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải của thuyền viên đó, cụ thể: Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh của thuyền viên, số chứng chỉ, ngày cấp, ngày hết hạn. Báo cáo của chủ tàu, tổ chức quản lý thuyền viên phải được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hết hạn, đồng thời gửi qua email vào địa chỉ: thuynt87@rfd.gov.vn.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, áp dụng thực hiện.

Trân trọng thông báo./.