Thông báo về việc nhận, trả hồ sơ cấp phép.

09/04/2020

(rfd.gov.vn)-

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cục Tần số vô tuyến điện xin thông báo:

1.     Về việc nhận hồ sơ.

Từ ngày 01/4/2020, Cục Tần số ngừng nhận hồ sơ trực tiếp (hồ sơ bản giấy) tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của  Cục Tần số vô tuyến điện;  hoặc các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc các cơ quan phối hợp do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền.

Đối với hồ sơ qua đường bưu chính và hồ sơ điện tử, Cục Tần số vô tuyến điện vẫn tiếp nhận bình thường và thời gian giải quyết hồ sơ có thể kéo dài dài hơn dự kiến.

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điện tử tại trang:

 http://capphepquamang.rfd.gov.vn/dangkyquamang/trangchu.aspx  hoặc http://222.255.248.119/dangkyquamang/trangchu.aspx  

Thời gian tiếp nhận lại hồ sơ trực tiếp sẽ được Cục Tần số vô tuyến điện thông báo sau.

Mọi chi tiết và vướng mắc xin liên hệ:

Hỗ trợ thủ tục hồ sơ: Phòng Ấn định và Cấp phép tần số, Bà Cao Minh Hồng – điện thoại 0933.640.239, email HongCm@rfd.gov.vn

Hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Kỹ thuật, Ông Trần Quang Cường - điện thoại 0912382.835, email support@rfd.gov.vn.

2.     Trả kết quả hồ sơ cấp phép

Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện việc trả kết quả bình thường theo đường bưu chính. Đối với với các trường hợp cần thiết, tổ chức, cá nhân liên hệ với các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực để được hướng dẫn về việc nhận kết quả trực tiếp.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I

Đầu mối liên hệ: Bà Tô Thị Hường, điện thoại 024.35564915 hoặc 0915.692.233.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II

Đầu mối liên hệ: ông Trần Duy Đạm, điện thoại 0918.229.622 hoặc ông Phạm Thanh Sơn, điện thoại 0918.411.811.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III

Đầu mối liên hệ: Bà Phan Thị Thu Hương, điện thoại 0905.138.959.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV

Đầu mối liên hệ: Bà Đỗ Thị Huyền, điện thoại 0904766126.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V:

Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hằng, điện thoại 0904.831.806 (trao đổi nghiệp vụ cấp phép), bà Nguyễn Thị Thanh Vân, điện thoại: 0904.596.450 (về trả kết quả hồ sơ)

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI:

Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Dương Liễu, điện thoại 0913.197.276.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII:

Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hoàng Nguyên, điện thoại 0913.780.003.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII:

Đầu mối liên hệ: Ông Trần Xuân Sơn, điện thoại 0987.770 790.