Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền thuê diện tích văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

(rfd.gov.vn)-