Thông báo bán đấu giá tài sản: 01 xe ô tô lưu động đã qua sử dụng Ford Transit FCCY - HFFY biển số 31A-7153 sản xuất năm 2005 tại Việt Nam và 01 xe ô tô đã qua sử dụng Mitsubishi Pajero GLS biển số 79C -0677 sản xuất năm 2001 tại Việt Nam

11/06/2020

(rfd.gov.vn)-