Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

24/01/2017

(rfd.gov.vn)- Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT, quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2017 và thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ TTTT, ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải.

Cổng TTĐT Cục Tần số VTĐ giới thiệu tóm tắt một số nội dung của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT:

Đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS gồm 04 khóa: Vô tuyến điện viên hàng hải “Hạng hạn chế”, “Hạng tổng quát”, “Hạng hai” và “Hạng nhất”.

Thi tốt nghiệp gồm thi lý thuyết và thi thực hành theo quy định hiện hành của Tổ chức hàng hải quốc tế; học viên phải tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học mới được tham gia thi tốt nghiệp.

Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải có 04 loại, tương ứng với từng khóa đào tạo nêu trên. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp. Các điều kiện để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được quy định chi tiết tại các Điều 8, 9, 10, 11 và 12 của Thông tư.

Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TTTT) có trách nhiệm tham mưu triển khai công tác tổ chức đào tạo; chủ trì thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ các cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải.

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TTTT) có trách nhiệm cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; hướng dẫn về kỹ thuật và nghiệp vụ vô tuyến điện trong đào tạo; chủ trì kiểm tra, giám sát các khóa đào tạo của các cơ sở đào tạo.

Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải có trách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung và cập nhật chương trình, tài liệu đào tạo; thông báo và tổ chức tuyển sinh đúng đối tượng; gửi thông tin tổ chức các khóa đào tạo, kế hoạch thi tốt nghiệp và kết quả thi tốt nghiệp và gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cho các học viên cho Cục Tần số VTĐ.

Bộ TTTT (Cục Tần số VTĐ) thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải đối với các trường hợp sau: Giả mạo một trong các thành phần hồ sơ quy định; tẩy, xoá nội dung chứng chỉ; cho thuê, cho mượn chứng chỉ hoặc sử dụng sai mục đích.

BBT