Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 109 văn bản

Quyết định Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ngày ban hành: 14/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định QĐ253

Về việc chỉ định phòng Đo lường - Thử nghiệm

Ngày ban hành: 23/02/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT

Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM.

Ngày ban hành: 07/12/2017

Ngày có hiệu lực: 23/01/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1761/QĐ-BTTTT

Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz giai đoạn 2018-2020.

Ngày ban hành: 17/10/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1652/QD-BTTT

Về việc chỉ định phòng thử nghiệm

Ngày ban hành: 04/10/2017

Ngày có hiệu lực: 04/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1459/QĐ-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 01/09/2017

Ngày có hiệu lực: 01/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT.

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Ngày ban hành: 08/05/2017

Ngày có hiệu lực: 08/05/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz

Ngày ban hành: 24/04/2017

Ngày có hiệu lực: 09/06/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT

Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ngày ban hành: 17/04/2017

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 17/2017/NĐ-CP

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 17/02/2017

Ngày có hiệu lực: 17/02/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực