Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 124 văn bản

Thông tư số 265/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 14/11/2016

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2016/TT-BTTTT

Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 01/02/2016

Ngày có hiệu lực: 25/03/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật Bộ luật dân sự

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Ngày ban hành: 24/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC

Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ngày ban hành: 21/07/2015

Ngày có hiệu lực: 03/09/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2015/TT-BTTTT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phát xạ vô tuyến đối với thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz

Ngày ban hành: 15/06/2015

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2015/TT-BTTTT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện

Ngày ban hành: 29/05/2015

Ngày có hiệu lực: 01/12/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2015/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 23/03/2015

Ngày có hiệu lực: 08/05/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2015/TT-BTTTT

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

Ngày ban hành: 10/03/2015

Ngày có hiệu lực: 20/04/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1009/QĐ-BTTTT

Chỉ định Phòng đo kiểm thuộc Trung tâm Kỹ thuật, Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 19/08/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 298.2012/QĐ-VPCNCL

Ngày ban hành: 18/10/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực